Algemene voorwaarden

Op alle samenwerkingen en de daaruit voortvloeiende foto’s zijn de Algemene Voorwaarden van Studio Annemarije van toepassing.

Update januari 2021

Auteursrecht & publicatie

Studio Annemarije heeft het recht om de foto’s te publiceren en op te nemen op haar website, portfolio, social media, fotowedstrijden of als reclame voor haar werk. Indien je liever niet hebt dat de foto’s worden gepubliceerd kun je dit voor de fotoshoot per e-mail kenbaar maken. Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privé-sfeer. Wil je de foto’s zakelijk gebruiken dan dien je Studio Annemarije online te noemen doormiddel van een tag op Social media. Wil je de foto’s gebruiken voor publicatie dan dien je voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen, foto’s mogen niet worden bewerkt met een filter of bijgesneden zonder toestemming van de fotograaf. Studio Annemarije kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik maken van foto’s door derden.

Tarieven en reiskosten

Tarieven zoals vermeld op de website zijn exclusief btw. Reiskosten worden berekend vanaf (2662 BD) Bergschenhoek. Reiskosten bedragen € 0,25 per gereden kilometer. Boven 1 uur totale reistijd wordt een uurtarief van €49,- berekend, gebaseerd op Google Maps. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend. Centrum Rotterdam is reiskosten vrij.

Bevestiging

De fotoshoot is bevestigd wanneer een er een bevestiging per e-mail is gedaan.

Annulering

Bij een annulering van een fotoshoot binnen 14 dagen maar tot 72 uur voor aanvang wordt 25% van de totale afgesproken vergoeding in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 72 uur wordt 50% van de totoalen afgesproken vergoeding in rekening gebracht. Ziekte: indien Studio Annemarije wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de te fotograferen, is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Studio Annemarije de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf die een soortgelijke stijl hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Studio Annemarije derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van fotograaf.

Verplaatsen bij slecht weer

Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.

Personal Branding fotografie

Er wordt in overleg besloten of de fotoshoot door kan gaan of verzet wordt. Dit is afhankelijk van het weer, het licht op de locatie en de soort fotoshoot. Bij zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg wordt er dan een nieuwe datum gekozen.

Gezins lifestyle fotografie
Omdat Studio Annemarije afhankelijk is van natuurlijk licht is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de fotoshoot plaatsvindt. Wanneer een huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden is er grote behoefte aan goed daglicht. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg wordt er dan een nieuwe datum gekozen.

De fotoshoot

Indien de wederhelft tijdens de fotoshoot meer dan 30 minuten te laat is wordt er per 30 minuten €20,- in rekening gebracht.

Levering

Na de fotoshoot selecteert (afhankelijk van het pakket) en bewerkt de fotograaf de foto’s. Je ontvangt binnen 2 dagen een preview samen met de factuur. De foto’s worden binnen 3 weken, na betaling van de factuur, digitaal geleverd als JPG zonder watermerk op groot formaat. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden wordt in overleg met de wederpartij een andere termijn vastgesteld. De wederpartij heeft recht op één revisieronde van maximaal één uur, overige uren worden gerekend als meewerk. De kosten hiervoor worden vooraf besproken met de wederpartij en pas na akkoord uitgevoerd. De foto’s worden in een online galerij aangeboden, dit is een kosteloos service en hier kunnen geen rechten aan worden geleend. De galerij blijft 3 maanden online staan.

Deze foto’s zijn vrij te gebruiken in de privé-sfeer of op je eigen social media accounts. Onbewerkte bestanden worden niet geleverd. Plaats je de foto’s op social media? Dan wordt het op prijs gesteld als gebruik wordt gemaakt van de tag (@Studio.Annemarije). De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de geleverde foto’s. Oh zo mooi fotografie probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 2 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Annemarije behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mail je naar info@studioannemarije.nl

Shop

Al het beeldmateriaal is eigendom van Studio Annemarije en haar klanten en kan beschermd zijn door intellectuele-eigendomswetten, inclusief wetten met betrekking tot copyrights en andere soortgelijke rechten.

Het beeldmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen, commerciële, persoonlijke of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat het beeldmateriaal niet is gewijzigd en dat copyright- en andere intellectuele-eigendomskennisgevingen niet worden verwijderd. U mag geen afgeleide werken van of anderszins op enigerlei wijze misbruik maken van het beeldmateriaal.

Het beeldmateriaal mag niet aan derden worden verleend tenzij u een afzonderlijke overeenkomst met Studio Annemarije bent aangegaan, is enig ander gebruik van dit beeldmateriaal, zonder de schriftelijke toestemming van Studio Annemarije verboden.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Studio Annemarije. Het is voor de wederpartij niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden zonder schriftelijke toestemming. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Annemarije. Bij inbreuk komt Studio Annemarije een vergoeding toe ter hoogte van tweemaal de door Studio Annemarije gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
De naam van Studio Annemarije dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Het bewerken van de foto’s door de wederpartij zelf is niet toegestaan.

Schade

Wanneer door buitensporig gedrag van de wederpartij, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de wederpartij schade veroorzaakt aan de apparatuur stelt Studio Annemarije de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de geleden schade.

Aansprakelijkheid en rechten van derden
Studio Annemarije is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk.